منو اصلی

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

کارت ویزیت

 کارت ویزیت

انواع کارت های ویزیت

portfolio

کارت های ویزیت همانند پوشیدن لباس های مختلف چه از لحاظ نوع،فرم،شکل و رنگ شخصیت کاری شما را میسازند.رستان مفتخر است تا با ارائه انواع کارت های ویزیت با انتخاب شکل و فرم مناسب شغلی به همراه برترین طراحی در خدمت یاران خود باشد که در زیر به اختصار به تعریف انواع آن میپردازیم.